Evacuees in Coevorden tijdens WWII.
Schipper Hartman vervoerde hongerkinderen.


Klipperaak van Kobus en Marinus Hartman

Klipperaak van Kobus en Marinus Hartman

Bijdrage van Mevrouw Roelie Potman-Hartman.


Ik werd door mevr. Buit van de historische vereninging van Hasselt attent gemaakt op uw website, en met name op het onderdeel kindertransport.

Mijn vader,Jacobus Hartman, was binnenschipper en heeft in de laatste oorlogsmaanden voor zover ik weet éénmaal kinderen uit Amsterdam naar het oosten van ons land gebracht.Hij heeft op die tocht Hasselt aangedaan. Waar deze kinderen uiteindelijk naar toe zijn gegaan weet ik niet. Mocht, op 10 maart as, iemand zich nog de naam van het schip waarmee hij of zij vanuit Amsterdam naar de Lichtmis is vervoerd herinneren, dan zou dat een antwoord kunnen zijn op de vraag of de Hartman waarover in het artikel van ds. Schouten wordt gesproken mijn vader is geweest.Mocht dit zo zijn dan zou ik dat graag van u horen.

Ook werd mijn aandacht getrokken door het artikel over Roelie Duinkerken en haar schipperscafé. Ik had vaag weleens gehoord dat mijn vader, in de hongerwinter, aardappelen vanuit de omgeving Hardenberg naar Amsterdam had vervoerd. Maar enkele details hierover hoorde ik pas een paar jaar geleden.

Naast de reguliere vracht had hij ook allerlei pakjes meegekregen voor mensen in Amsterdam. De eerste keer is dit goed gegaan, en heeft hij alle pakjes kunnen overbrengen.

Maar de tweede keer is zijn schip, door de Duitsers, opgebracht naar Zwolle en zijn alle illegale pakketjes in beslag genomen. Deze laatste reis was kort voor de bevrijding van Hasselt, waar mijn moeder en ik vanwege het beschietingsgevaar (van schepen) bij familie aan de wal waren.

Bé van der Weide:
Schipper Hartman vervoerde hongerkinderen van Amsterdam naar onder anderen Hasselt, zie voor het complete verhaal het relaas van Dominee Schouten onder de site van Hans Hogerheijde. Wie kan zich Kobus Hartman nog herinneren en wil ons helpen met nog meer foto's en verhalen??

Last update: 09-01-2010 by www.herdenking.nl