Evacuees in Coevorden na WWII.
Ursula Reinke werd bij de familie Roddenhof ondergebracht.

Ursula Reinke 1948

Ursula Reinke met Mannes Roddenhof ergens in de Krim.


Ursula Reinke werd in 1938 in Dusseldorf geboren. Zij werd vanaf 10 december 1948 tm 3 maart 1949 ondergebracht bij de familie Roddenhof aan de Spoorsingel ter hoogte van het weggetje richting de Beukenlaan. De gereformeerde kerk speelde een grote rol in het onderbrengen van evacueetjes. De familie Roddenhof heeft kinderen uit Duitsland, Ambon en Amsterdam ondergebracht.

De broers Roddenhof

De broers Roddenhof rond de oorlogsjaren.

Het gezin Roddenhof rond de oorlogsjaren.

Het gezin Roddenhof rond de oorlogsjaren.

Vader en moeder Roddenhof rond de oorlogsjaren.

Vader en moeder Roddenhof rond de oorlogsjaren.

Ursula Reinke op veel latere leeftijd.

Ursula Reinke op veel latere leeftijd.

Aan de Spoorsingel no. 35 begon in 1930 de heer Mannes (Mans) Roddenhof een landbouwsmederij. Naast zijn bedrijf had hij een winkel, waarin hij kachels, pannen, potten, ketels etc. verkocht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren bovengenoemde artikelen practisch niet meer te krijgen.

Wanneer je een ketel of een pan had, waar de bodem van versleten was, kon je er bij Mans Roddenhof tegen betaling een nieuwe bodem in laten zetten. Van huis uit was Mans Roddenhof gereformeerd en bemoeide zich na het dagelijks werk met het verenigingsleven in Coevorden. Ook had hij veel belangstelling voor het politieke leven in Coevorden. Op een vergadering van de Anti Revolutionaire Partij (ARP), waar een lijst moest worden samengesteld voor de gemeenteraad stond Mans niet op deze lijst. De oorzaak was vermoedelijk dat hij Christelijk Socialistisch georienteerd was.

Toch kwam Mans Roddenhof in de gemeenteraad van Coevorden, maar voor de Christelijke Democratische Unie. Tijdens zijn zittingsperiode in de gemeenteraad heeft hij veel werk gedaan voor de minder draagkrachtigen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle politieke partijen verboden, behalve de Nationalistische Socialistische Beweging.

Na de bevrijding van de Duitse bezetting kwam het politieke leven weer op gang in Coevorden. Ook voor Mans Roddenhof. Hij kwam met een nieuwe partij, de Christelijke Volkspartij, voor de gemeenteraad van Coevorden. De verkiezingsleus was dan ook:"Stem op Mans, met Mans meer kans". Toch kwam Mans Roddenhof niet in de gemeenteraad van Coevorden. Daarvoor kreeg hij 13 stemmen te weinig.

Beeinding zaak

In 1952 hield hij het zakenleven voor gezien en ging hij zijn zaak van de hand doen. Hij ging werken bij de Nederlands Aardolie Maatschappij (NAM) in Schoonebeek, waar hij tot aan zijn pensionering heeft gewerkt.

Naast het bedrijf van de heer Roddenhof, Spoorsingel 37, had de heer H.J. Eichner een aannemersbedrijf. Voordien had hij een timmerfabriek aan de Biezenbrugstraat, die in 1922 totaal door brand werd verwoest. Na deze brand verhuisde hij naar de Spoorsingel. Na verloop van tijd deed de heer Eichner zijn aannemersbedrijf van de hand en verrichte alleen nog onderhoudswerkzaamheden, hoofdzakelijk voor de Drents Overijsselse Houthandel (DOH).

Als hobby had hij zelf een broedmachine gebouwd, waarin een 40-tal eieren konden worden uitgebroed. Deze hobby nam zo in omvang toe, dat het een heel bedrijf werd. Met een nieuwe broedmachine, een zgn. platbroeder, nam de capaciteit al vlug toe tot een 6500 tal kuikens.

In de etalage van zijn bedrijf had hij een kunstmoedee staan, die door lampen werd warm gehouden. Dit was bij avond een prachtig gezicht, temeer dat midden tussen de krioelende kuikens een kat lag te sluimeren. De kuikens liepen over hem heen zonder dat hij de kuikens iets deed.

Vanaf de DOH lag er een kabel, die bij het uitvallen van de stroom ervoor zorgde, dat via een aggregaat de zaak draaiende bleef. Veel kuikens exporteerde hij naar Engeland. Door deze export heeft de heer Eichner op een gegeven moment een grote strop geleden, doordat het Engelse pond enorm in waarde daalde.

Nadat de heer Eichner ouder werd, besloot hij zijn zaak te stoppen. Naast de heer Eichner, Spoorsingel 38, had de heer A. Koert een runder-, kalveren-, schapen- en varkenslagerij. Dit pand werd op 21 februari 1944 door een bom getroffen en totaal vernield. Ook de percelen van de heren Eichner en Roddenhof werden hierdoor beschadigd.

Op hetzelfde moment werden ook de aardappelmeelfabriek en de strokartonfabriek gebombardeerd. Of de bommen, die op de Spoorsingel zijn terechtgekomen, afzwaaiers zijn geweest en of het nu de bedoeling is geweest om de spoorlijn te bombarderen die parallel lag met de Spoorsingel, is mij nooit duidelijk geworden.

Rieks Arends Sr.
Rondgang door d'Oude Veste
Spoorsingel VII
Aflevering 126

Last update: 11-03-2007 by www.herdenking.nl